۳ مطلب

تفاوت زن‌ها و مرد‌ها در نگاه کردن به آینه

جالب بدونید یکی از تفاوت‌های زنان و مردان نوع نگاه کردنشان به #آیینه است.

زن‌ها به آیینه نگاه می‌کنند تا اگر ایرادی در ظاهرشان پیدا شده ، آن را برطرف کنند درحالی که آقایان در آیینه نگاه می‌کنند تا خودشان را #تحسین کنند چون آنها اصولا عیبی در خودشان …

پاراگرافی از کتاب سقوط اثر آلبر کامو

من از آن تافته‌های جدابافته نبودم که هر #توهینی را ببخشایم، اما همیشه در آخر کار آن را از #یاد می‌بردم. آن کس که #تصور می‌کرد که من از او #نفرت دارم چون می‌دید که با #لبخندی صمیمی به او سلام می‌گویم غرق در #شگفتی می‌شد و نمی‌توانست باور کند. در این حال، برحسب …