#تحمل

۷ مطلب

پاراگرافی از کتاب انسان موجودی یکروزه اثر اروین یالوم

«یکی از خواب‌هایی که اوایل هفته دیدم توی ذهنم اومد: داشتم از خیابانی ویرانه و متروک عبور می‌کردم، یک طوری انگار می‌دونستم آخرین موجودی که از این خیابان رد شده «بالو» سگ من بوده. بعد بالو رو کنار خیابون دیدم، به طرفش رفتم، خم شدم روش و زل زدم توی …

پاراگرافی از کتاب کافکا در کرانه اثر هاروکی موراکامی

چیزی که نمی‌توانم #تحمل کنم آدم‌های #توخالی است.

وقتی با آن‌ها روبرو می‌شوم نمی‌توانم تحملشان کنم و آخرش حرف‌هایی را می‌زنم که #نباید بزنم.

#تنگ نظرهای عاری از #تخیل، #مدارا نکردن، #نظریه‌های بریده از واقعیت، #اصطلاحات توخالی، #آرمان‌های عاریتی، …