۳ مطلب

۱۵ مصدوم بر اثر برخورد جرثقیل با هیات عزاداران حسینی در سبزوار - خراسان رضوی

شریفان (رئیس اورژانس ۱۱۵ #سبزوار ) گفت: بر اثر۱۵مصدوم بر اثر برخورد #جرثقیل با هیات عزاداران حسینی در سبزوار برخورد یک دستگاه جرثقیل حامل بار بلوک سیمان با #هیات عزاداران حسینی در داخل میدان تعزیه روستای طبس از توابع …

حرکت ناجوانمردانه موتورسوار ایتالیایی و تلاش برای برهم زدن #تعادل رقیبش در سرعت ۲۱۰ کیلومتری

#ترمز حریف را لمس می‌کند تا بتواند از او جلو بزند!

وی دو سال از حضور در مسابقات محروم شد.

این #موتورسوار ۲۲ ساله بابت کار بی‌شرمانه خود عذرخواهی کرد.