۳ مطلب

حرکت ناجوانمردانه موتورسوار ایتالیایی و تلاش برای برهم زدن #تعادل رقیبش در سرعت ۲۱۰ کیلومتری

#ترمز حریف را لمس می‌کند تا بتواند از او جلو بزند!

وی دو سال از حضور در مسابقات محروم شد.

این #موتورسوار ۲۲ ساله بابت کار بی‌شرمانه خود عذرخواهی کرد.