۳ مطلب

آیا می‌دانستید که برخی از میمون‌های #ژاپنی قادر به #خرید #خوراکی با استفاده از#سکه هایی که پیدا می‌کنند هستند؟

آیا این گونه از میمون‌ها در حال تکامل مغزی هستند یا صرفاً این عمل را از انسان‌ها یاد گرفته و #تقلید می‌کنند؟

تقلید از عکس صحنه خواستگاری، یک زوج آمریکایی را به کشتن داد!

یک زوج آمریکایی برای تقلید از یک عکس از مراسم #خواستگاری یک #زوج دیگر، در #پارک ملی «یوسیمیتی» ایالت #کایفرنیا #آمریکا جان خود را از دست دادند.

ماجرا از این قرار است که در تاریخ ۶ #اکتبر سال جاری (١٩ روز پیش) «ماتیو دیپل» یک #عکاس