۱ مطلب

#تله_هوشمند برای متخلفان #کرونا

کنترل شیوع کرونا در ایران، این هفته، مدل دیگری را تجربه خواهد کرد. قرار است «مدیریت هوشمند کرونا» از این هفته به‌طور آزمایشی در استان قزوین اجرا شود و اگر موفق بود، به سایر استان‌ها هم تعمیم داده شود؛ طرحی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان نظام سلامت، مهم‌ترین دستاورد …