۲ مطلب

تنبیهی که باعث مرگ دانش‌آموز چینی شد!

نظم و انضباط دقیق یک سنجش ضروری در سیستم آموزش و پرورش در #فرهنگ #چین است و بر اساس سنت خواستار #احترام به اقتدار و تحت فشار قرار دادن کودکان به #اطاعت از دستور‌العمل‌ها است.

معلم ابتدایی برای #تنبیه دانش‌آموزان خود به دلیل صحبت کردن در کلاس درس آنان را وارد به …

مجازات دانشجویان بی‌نظم و #تنبل در چین!

گروهی از دانشجویان کالجی در استان «هونان» در #چین، جریمه سختی در ازای بی‌انضباطی پرداخته‌اند. معلمان این دانشجویان، آنها را وادار کردند در حالی که خود را داخل لحاف‌های پر و ضخیم پیچیده‌اند در هوای گرم و فضای آزاد روی زمین بخوابند.

چند روز قبل بیش از ۲۰ …