۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب کافکا در کرانه اثر هاروکی موراکامی

چیزی که نمی‌توانم #تحمل کنم آدم‌های #توخالی است.

وقتی با آن‌ها روبرو می‌شوم نمی‌توانم تحملشان کنم و آخرش حرف‌هایی را می‌زنم که #نباید بزنم.

#تنگ نظرهای عاری از #تخیل، #مدارا نکردن، #نظریه‌های بریده از واقعیت، #اصطلاحات توخالی، #آرمان‌های عاریتی، …