۳ مطلب

متلک انداختن تفریح نیست #جرم است!

مطابق ماده ۶١٩ قانون #مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا #مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان #توهین نماید به #حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ٧۴ ضربه #شلاق محکوم خواهد شد.

توهین بی‌شرمانه مسعود درویش به مردم #گیلان

مسعود درویش خواننده معلوم الحال #گیلانی در صفحه شبکه اجتماعی خود به مردم گیلان #توهین کرد. وی در ادامه به نوعی #گیلکی را وام‌دار آثار خود دانسته است!

#ویدیو توهین‌های این خواننده در ادامه آماده است. پیشاپیش از مخاطبان‌مان بابت اینکه ممکن است که بابت این …

املین پنکهرست فعال حقوق زنان

#املین پنکهرست فعال حقوق #زنان اهل بریتانیا بود و گروه «#سافروجت» را برای کسب حق #رای زنان در بریتانیا ایجاد کرد.

وی در شهرک موس سایت در نزدیکی شهر منچستر در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدر و مادرش هر دو فعال #سیاسی بودند. او در چهارده سالگی با #جنبش حق رای زنان آشنا شد. …