۲ مطلب

دکتر #توکلی مشاور سازمان سنجش آموزش در #دانشگاه_امام رضا (ع) خبر داد:

پذیرش تکمیل ظرفیت , در بهمن ماه امسال صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی داوطلبان صورت می گیرد.

❎ پذیرش #بدون آزمون #دانشگاه بین المللی امام رضا(ع). اطلاعات بیشتر در :

✅ www.imamreza.ac.ir