۲ مطلب

صدور رأی قطعی ۵ صراف در هفته آینده

رئیس #شعبه سوم #دادگاه ویژه رسیدگی به #جرایم #مفسدان و #اخلالگران #اقتصادی از صدور رأی قطعی ۵ #صراف در هفته آینده خبر داد.

این ۵ صرافی که با همکاری تعدادی از #دلالان بازار #ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای #بازار را تصاحب کرده که …

بازداشت موقت کوتاه می‌شود

نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، نحوه بازداشت موقت افراد با جرایم مختلف تغییر می‌کند و زمان #بازداشت موقت هم کاهش می‌یابد.

در ماده واحده این طرح آمده: در کلیه #جرایم هرگاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، #متهم در بازداشت بماند و پرونده …