۲ مطلب

۱۵ مصدوم بر اثر برخورد جرثقیل با هیات عزاداران حسینی در سبزوار - خراسان رضوی

شریفان (رئیس اورژانس ۱۱۵ #سبزوار ) گفت: بر اثر۱۵مصدوم بر اثر برخورد #جرثقیل با هیات عزاداران حسینی در سبزوار برخورد یک دستگاه جرثقیل حامل بار بلوک سیمان با #هیات عزاداران حسینی در داخل میدان تعزیه روستای طبس از توابع …