۷ مطلب

زندگی عجیب و راحت کوالاها!

کوالاها ۹۹ درصد عمرشان را به #خوردن و #خوابیدن سپری می‌کنند و یک درصد باقی مانده را در جستجوی #جفت هستند، آن‌ها مدت زمانی را برای پیدا کردن جفت سپری می‌کنند اگر موفق نشوند، تسلیم شده و دوباره می‌خوابند!

مشی و مشیانه نخستین جفت بشر!

مشی و مشیانه نخستین #جفت بشر در تاریخ اساطیری ایران و از نطفه کیومرث هستند که پس از کشته شدن وی به‌دست #اهریمن بر زمین ریخته می‌شود.

مشی‌ و مشیانه از آغاز بر روی زمین زاده می‌شوند و هیچ #گناه نخستینی مرتکب نشده‌اند و وظیفه دارند جهان را از شر اهریمن برهانند.

پس از چهل …