۳ مطلب

کد منبع (Source Code) تقویم #ایرانی (متشکل از #تقویم #دیلمی) هم‌اکنون در اکانت گیت‌هاب من منتشر شده است و با این آدرس در دسترس است:

https://github.com/LordArma/IranianCalendar

بدیهی است که کدهای تبدیل تاریخ از #جلالی به دیلمی و از دیلمی به جلالی نیز در درون این تقویم موجود است. …

با ویشک یا همان ۵+۱ گیلکی آشنا شوید!

در صورت #کبیسه بودن سال در تقویم #جلالی، یک روز به آخرین ماه سال اضافه می‌شود. در تقویم #میلادی نیز یک روز به ماه دوم سال اضافه می‌شود. در #تقویم دیلمی قضیه کمی متفاوت است.

در تقویم دیلمی همه ماه‌ها دارای ۳۰ روز هستند. ۵ روز باقی مانده از یک سال معمولی پنجیک …