۱ مطلب

#عباس_جمشیدی_فر :

هر قست از #سریال_زخم_کاری باید منتظرِ شوک و اوج باشیم

بازیگر سریال زحم کاری بیان کرد: در پایان هر قسمت از سریال اتفاقات هیجان انگیز و غیرمنتظره ای می‌افتد که می‌توان آن را نقطه‌ی اوجِ سریال درنظر گرفت.