#جنبش

۲ مطلب

املین پنکهرست فعال حقوق زنان

#املین پنکهرست فعال حقوق #زنان اهل بریتانیا بود و گروه «#سافروجت» را برای کسب حق #رای زنان در بریتانیا ایجاد کرد.

وی در شهرک موس سایت در نزدیکی شهر منچستر در خانواده‌ای به دنیا آمد که پدر و مادرش هر دو فعال #سیاسی بودند. او در چهارده سالگی با #جنبش حق رای زنان آشنا شد. …

تظاهرات میلیونی گروههای اسلام‌گرا علیه دولت اندونزی

حدود دو میلیون اندونزیایی روز یکشنبه به مناسبت #دومین #سالگرد «جنبش ۲۱۲» در جاکارتا جمع شدند و علیه دولت راهپیمایی کردند.

حدود ۲ میلیون #اندونزیایی روز یکشنبه به مناسبت دومین سالگرد «#جنبش ۲۱۲» در #جاکارتا جمع شدند و علیه دولت #راهپیمایی کردند. …