۵ مطلب

رسم زیبای صاحب‌خانه‌های نروژی

در #نروژ در بعضی از خانه‌هایی که درخت سیب دارند رسمی وجود دارد که #صاحب‌خانه‌ها سیب‌های اضافی حیاط را در بسته‌های کوچک قرار می‌دهند و به #دیوار #حیاط نصب می کنند تا عابرین اگر دوست داشتند آن‌ها را بردارند.