#خزر

۲ مطلب

تصرف اراضی ساحلی و نبود متولیان آب بندان ها از عمده ترین موانع توسعه شیلات در گیلان است

مدیر کل شیلات گیلان گفت: نبود متولیان مشخص در حوزه #آب‌بندان‌ها، تسخیر و اشغال #اراضی ساحلی از مهمترین موانع توسعه فعالیت‌های شیلاتی در استان است.

اسحاق شعبانی مدیر کل شیلات گیلان گفت: سالانه ۷۰ هزار تن محصولات …

ضرورت افزایش مبادلات تجاری و نفوذ صادراتی در کشور‌های حاشیه خزر

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان بر ضرورت افزایش مبادلات تجاری و نفوذ #صادراتی در کشور‌های حاشیه #خزر و همسو با نظام تأکید کرد.

فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و #تجارت #گیلان در نشست هیات رئیسه اتاق #بازرگانی #صنایع و معادن و …