۴ مطلب

زندگی عجیب و راحت کوالاها!

کوالاها ۹۹ درصد عمرشان را به #خوردن و #خوابیدن سپری می‌کنند و یک درصد باقی مانده را در جستجوی #جفت هستند، آن‌ها مدت زمانی را برای پیدا کردن جفت سپری می‌کنند اگر موفق نشوند، تسلیم شده و دوباره می‌خوابند!

برای #سرحال بودن هنگام صبح چه کار کنیم؟

اغلب #صبح‌ها که از #خواب بیدار می‌شویم احساس #کسالت و #خستگی می‌کنیم و دوست داریم به #چرت زدن‌های کوتاه ادامه دهیم. گاهی این چرت زدن‌های بعد از خواب آنقدر ادامه پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم بیشتر #وقت ما برای #خوابیدن صرف شده! اما نکته‌ای که باید همیشه آن‌را …