۷ مطلب

پاراگرافی از کتاب غرور و تعصب اثر جین وبستر

تعداد آدم‌هایی که من واقعاً #دوستشان داشته باشم زیاد نیست، تعداد کسانی که نظر #خوبی درباره‌شان دارم از آن هم #کمتر است. من هرچه بیشتر دنیا را می‌شناسم از آن #ناراضی‌تر می‌شوم‌. هر روز که می‌گذرد بیشتر معتقد می‌شوم آدم‌ها، شخصیت #ناپایداری دارند و نمی‌شود …

پاراگرافی از #کتاب در جستجوى زمان از دست رفته اثر مارسل پروست

بی گمان آنچه در جهان بیش از همه یافت میشود #عقل نیست، #خوبی است.

خوبی حتى اگر #سودجویی آن را فلج کرده و از کار انداخته باشد،

باز هست و در هر کجا که #انگیزه #خودخواهانه نباشد که جلوش را بگیرد، #می‌شكفد. …

‌پاراگرافی از کتاب چیزی که می‌خواهم برایت خاطره باشد اثر سال بلو

وقتی #رویدادها چنان فراوان می‌شوند که از حد #توانت فراتر می‌روند، شاید بخواهی #تصور کنی که اتفاق خاصی نیفتاده و #زندگی‌ات مانند یک صفحه گردان به #خوبی می‌چرخد و می‌چرخد.

تا این که یک روز پی می‌بری آن‌چه #گمان می‌کردی مثل #صفحه گردان …