۱ مطلب

پای هر خداحافظی محکم باش...

کم کم یاد خواهی گرفت

تفاوت ظریف میان نگه داشتن یک دست

و زنجیر کردن یک روح را ..

اینکه عشق تکیه کردن نیست …