۱ مطلب

زندگی عجیب و راحت کوالاها!

کوالاها ۹۹ درصد عمرشان را به #خوردن و #خوابیدن سپری می‌کنند و یک درصد باقی مانده را در جستجوی #جفت هستند، آن‌ها مدت زمانی را برای پیدا کردن جفت سپری می‌کنند اگر موفق نشوند، تسلیم شده و دوباره می‌خوابند!