۲ مطلب

پاراگرافی از کتاب عامه‌پسند اثر چارلز بوکوفسکی

آدم‌هایی که در عمرشان از پس #حل کردن چیزی برآمده بودند معمولاً #پشتکار زیاد داشتند و کمی هم #خوش‌شانسی.

اگر به اندازه کافی #پافشاری می‌کردی معمولاً شانس هم به‌دنبالش می‌آمد. خیلی از آدم‌ها نمی‌توانند #منتظر شانس بمانند، پس #تسلیم می‌شوند.