۵ مطلب

مجازات زنان پرحرف و غرغرو در دوران الیزابت اول!

#ملکه «الیزابت اول» در ۱۵۵۸میلادی به عنوان ملکه «انگلستان» و «ایرلند» تاجگذاری کرد!

در زمان او قدرت به کلیساها بازگشت و جنگ با «فرانسه» به پایان رسید! ملکه از #هنر بخصوص #نقاشی و #تئاتر حمایت ویژه کرد.

او پسر عموی اسکاتلندی خود را به جرم #خیانت گردن زد …

کدام مردان بیشتر از بقیه مستعد خیانت کردن هستند

👈🏻 مردانی که ریش یا #سبیل دارند

در نتیجه تحقیقی که توسط #شبکه اجتماعی ویدئویی «ایوا» انجام پذیرفته، گفته می‌شود مردانی که در صورت خود مو دارند بیشتر از بقیه احتمال #خیانت کردن را خواهند داشت.