۷ مطلب

محرومیت یک داور به علت استفاده از «سنگ، کاغذ، قیچی» به جای «سکه»

#فدراسیون #فوتبال #انگلیس «دیوید مک نامارا» #داور یکی از بازی‌های سوپر #لیگ زنان این کشور را به دلیل جا گذاشتن «#سکه» برای تعیین زمین طرفین و آغاز کننده بازی، ۲١ روز محروم کرد.