۱ مطلب

پاراگرافی از #کتاب گفتگو با کافکا اثر گوستاو یانوش

تنها راهی که برایت می‌ماند اینست که #تحمل کنی

و #زردابِ تندی را که از #درونت بیرون می‌زند، #خاموش فرو ببری.

اگر بخواهی از مردم و خودت #خجلت ‌زده نشوی، تنها چاره‌ات همین است. …