۲ مطلب

فرار گروهی صدوسیزده زندانی از یک زندان در غرب #اندونزی

بیش از صدوسیزده زندانی با تخریب دیوار یک زندان بزرگ در اندونزی در نزدیکی شهر آچه واقع در غرب این کشور اقدام به فرار جمعی از این ندامتگاه کردند.

مأموران زندان تاکنون توانستند بیست وسه مجرم را #دستگیر و به زندان بازگردانند. …