۱ مطلب

#دکتر_ناجی : شروع موج پنجم کرونا در ایران با تداوم کند پیش رفتن واکسیناسیون

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی کشور راهکار اصلی جلوگیری از شروع موج پنجم کرونا را تسریع واکسیناسیون عمومی دانست و تاکید کرد: تا زمانی که 70 درصد مردم یعنی 60 میلیون نفر به طور کامل واکسن کرونا دریافت نکنند، احتمال بروز موج …