۱ مطلب

فوائد تاب سواری

یکی از موارد جالب توجه که به عنوان ورزش در کتب حفظ صحت طب #ایرانی مورد توجه قرار گرفته است، تاب سواری است که با نام #ارجوجه از آن یاد شده است.

#تاب_سواری ملایم برای افرادي که دچار #بیماری در #دیافراگم، بی‌خوابی، نفخ، #عطش كاذب و #نقرس می‌باشد، مفید است. …