۶ مطلب

پاراگرافی از کتاب رویای آدم مضحک اثر فئودور داستایوفسکی

من آدم #مضحکی‌ام حالا دیگر به من می‌گویند #دیوانه...

این خودش نوعی #ترفیع به حساب میاید به شرط اینکه باز هم نگویند من همان آدم مضحک همیشگی‌ام اما من دیگر #ناراحت نمی‌شوم حتی وقتی به من #می‌خندند همه‌ی‌شان برایم #عزیزند.

اصلا، به دلیلی برایم …

تصویری از سربازان حوثی یمن در حال قات زدن قبل از رفتن به #جنگ!

#قات گیاه مخدری است که اکثرا در مناطق #یمن کشت می‌شود.

این #گیاه منجر می‌شود انسان جسارت بیشتری پیدا کند به همین دلیل فردی را که #دیوانه شده می‌گویند انگار قات زده!

#پاراگرافی از #کتاب آهستگی اثر میلان کوندرا

یکی از نشانه‌های #عشق حقیقی آن است که به تو عشق بورزند بدون اینکه #شایستگی‌اش را داشته باشی!

اگر زنی به من بگوید عاشق توام

چون #روشنفکری، #محترم هستی، برایم هدیه می‌خری و ظرف‌ها را هم خوب می‌شویی، مرا #ناامید کرده. …