#رابطه

۴ مطلب

جرات به خرج دهید؛ لاس نزنید!

#لاس زدن بی‌ادبانه است اما آیا واقعا معنای لاس زدن را می‌دانید؟

در لغت به مادنیه هر حیوان "لاس" گویند و براساس عرف "لاس زن" مردی است که توان و جرأت بدست آوردن جنس مخالف را ندارد و صرفا با آن‌ها #صحبت می‌کند.

اما به‌نظر من مصداق‌های لاس زدن خیلی بیشتر است.

مانند لاس زدن …

تاثیر #ورزش بر رابطه #جنسی

ورزش #منظم، #سن جنسی افراد را کاهش می‌دهد. #مردان و #زنانی که ورزش می‌کنند، خود را از نظر جنسی #مطلوب‌تر می‌بینند که همین منجر به #رابطه بهتری می‌شود. فعالیت فیزیکی، مخصوصا تمرینات قدرتی، می‌تواند سطح #تستوسترون را افزایش دهد. افزایش تستوسترون باعث بالا رفتن میل جنسی در …