#راپونزل

۱ مطلب

#راپونزل امبالانتو؛ راپونزل‌های آفریقایی

زنان این ‌قبیله در کشور نامیبیا از جوانی گیسوانشان را آماده بافتن می‌کنند پوست سائیده درخت را روی #مو می‌مالند تا صاف شده سپس موها را #گیس کرده تا آخر عمر کوتاه نمی‌کنند.