۱۳ مطلب

#رژیم عجیب یک مرد آلمانی که به مدت ۲۰ ساعت چیزی نمی‌خورد!

مردی به نام «یارو اسلاو» همراه همسرش به یک #رستوران که آخر هفته‌ها پیشنهاد ویژه‌ای دارد رفتند.

در این رستوران مشتری با پرداخت پول یک پرس #غذا برای خودش می‌توانست هر چقدر که دلش بخواهد غذا سفارش دهد. او هم که ۲۰ ساعت بود چیزی نخورده بود، در …

میمون‌هایی با ماسک انسان برای جلب مشتری در رستوران!

رستوران گایابوکی در #توکیو برای جلب مشتری از دو #میمون حرفه‌ای و آموزش دیده با ماسک انسان به عنوان #گارسون استفاده می‌کند! به گفته مدیر این #رستوران مشتری‌های گایابوکی افزایش دوبرابری داشته است!

قانون عجیب یک رستوران در آلمان

صاحب یک رستوران در منطقه «بینز» آلمان با قانونی که برای #رستوران خود در نظر گرفت تبدیل به سوژه رسانه‌ها شد. بنا به این #قانون از ساعت پنج بعدازظهر هر روز ورود افراد زیر چهارده سال به این رستوران ممنوع است.

رادولف مارکل، که صاحب این رستوران سنتی با نام «اوما کوچه» ( …