۷۸ مطلب

پرسپولیسیا و استقلالیا

سفت بگیریم که بد میخوریم

البته پولشو اونا حسرت و افسوسشو ما

پس هوادار این دفعه جدی بیاد وسط.نزاریم ننه قمرا کار خودشونو بکنن