#روحانی

۱۲ مطلب

دکتر حسن #روحانی لحظاتی قبل دستور سریع این اقدامات جهت اجرای خواسته‌های بحق #مردم را صادر فرمودند:

۱- دستگیری تمام مفسدان #اقتصادی بدون هرگونه اغماض و در نظر گرفتن شغل و منصب آن‌ها

۲- تشکیل یک #دادگاه ویژه برای پرونده آن‌ها و باز پس‌گیری تمام اموال آن‌ها …

برنامه سخنرانی روسای جمهوری ایران و #آمریکا در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد

امروز در ساعت حدود ۱۰ صبح به وقت نیویورک (۶:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران) دونالد #ترامپ در نشست مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد

حدود ۳ ساعت پس از سخنرانی ترامپ، حسن #روحانی رئیس جمهوری اسلامی #ایران حوالی ساعت ۱۰ شب به وقت …