۱ مطلب

سی سالگی به بعد که عاشق شوی

دیگر اسمش را نمی نویسی کف دستت

و دورش قلب بکشی

یا عکسش را بگذاری لای کتاب درسی‌ات و هی نگاهش کنی

سی سالگی به بعد که عاشق شوی …