۲ مطلب

«تصور غلط» درمورد سودمندی ماهی برای افراد مسن

در سنین بالا، به دلیل غلبه سردی ، مصرف #ماهی آثار #زیان‌باری به همراه خواهد داشت تا حدی که موجب تشدید بیماری‌های #ر‌وماتیسم، مشکلات استخوانی، آلزایمر و افسردگی می‌شود.