۲ مطلب

حصیر بافی

روش کار به این صورت است که نخ‌های دو لای #پنبه‌ای محکم به نام #ریسمان بین دو نورد که یکی در بالا به نام سر کار و دیگری به نام پتبند قرار دارند بسته می‌شود.

و #حصیر _بافی از چوب پشت بند آغاز می‌گردد. #حصیر بافان، نی‌ها را با دست یکی زیر و دیگری را روی نخ #تار می‌بافند و به اصطلاح خنک …