#ریسک

۳ مطلب

مزایای استفاده از بوتاکس

از #مزایای #بوتاکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بوتاکس #درمان #موقت است و اگر پس از یک بار #تزریق پشیمان شدید و دوست نداشتید که به درمان ادامه دهید پس از مدتی #پوست شما به حالت #طبیعی خود باز می‌گردد.

شایعه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که تا دیروقت #بیدار می‌مانند، تمایل بیشتری به #ریسک کردن دارند و معمولا افرادی #ریسک‌پذیر هستند.

این ادعا هیچ #سند و #مدرک #علمی معتبری ندارد و معیارهای تشخیص و تعیین ریسک‌پذیری افراد بسیار پیچیده‌تر از این هستند که بتوان با یک ویژگی آن را مشخص کرد. …