#زالو

در قرون وسطی زنان اروپایی برای اینکه باکره جلوه دهند #زالو را تضعیف کرده و قبل از اولین رابطه با همسر خود داخل خود قرار می‌دادند تا در زمان ورود دچار خون‌ریزی شوند. این کار مرسوم‌ترین روش باکره جلوه کردن در آن زمان بود.