۲ مطلب

پاراگرافی از کتاب دفترهای مالده لائوریس بریگه اثر ریلکه

و حالا (چطور شرح بدهم؟)، حالا همه جا #ساکت بود.

ساکت، مثل موقعی که دردی قطع می‌شود. سکوتی بسیار ملموس و سوزان،

مثل زخمی که در حال خوب شدن است. می‌توانستم بی‌درنگ به خواب بروم، …

منطق ماشین دودی!

یکی از دوستان ما که مرد نکته سنجی است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت که اسمش را گذاشته بود: «منطق ماشین دودی». می‌گفتیم منطق ماشین دودی چیست؟ می‌گفت من یک درسی را از قدیم آموخته‌ام و جامعه را روی منطق ماشین دودی می‌شناسم.

وقتی بچه بودم، منزلمان در حضرت عبدالعظیم بود و آن وقت‌ها #قطار