۱۲ مطلب

‏شایعات به حقیقت پیوست و #فرودگاه #استانبول اجازه سوخت‌گیری به چند هواپیمای ایرانی را نداد.

یک #پرواز #کنسل شد و هواپیماهای دیگر هم تعداد مسافران خود را کم کردند تا با همان #سوخت کم به مقصد برسند.

هواپیماهای متعلق به چند شرکت هوایی ایرانی نتوانسته‌اند جمعه ۱۱ آبان در #فرودگاه بین‌المللی استانبول …

انتشار بوی نامطبوع در #شیراز و علت آن

صبح امروز انتشار بویی مشمئزکننده در محدوده‌ جایگاه عرضه‌ #سوخت پیرنیا، موجب آزار شهروندان شد.

وجود یک کارخانی تولید یخ در محدوده‌ انتشار بو و احتمال نشت گازهای مورد استفاده در این کارخانه (آمونیاک)، دلیل عمده‌ انتشار #بو عنوان شده است.

پرواز در آسمان بدون فرود به مدت ۲ ماه

در سال ۱۹۵۸ دو #خلبان به مدت۲ ماه بدون فرود در آسمان پرواز کردند.

این رکورد تا امروز #شکسته نشده است و جالب این‌که آن‌ها #سوخت خود را از یک #کامیون که در زیر آن‌ها حرکت می‌کرد دریافت می‌کردند.

قهوه سوخت تازه اتوبوس‌های لندن

#قهوه؛ سوخت تازه #اتوبوس‌های لندن شد. مقامات شهر لندن با هدف کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی قصد دارند از تفاله قهوه به عنوان منبع جدیدی برای تامین #سوخت اتوبوس‌های شهری استفاده کنند.