#سویا

۳ مطلب

🚩#سلیاک (#Celiac) یا #آنتروپاتی حساس به #گلوتن؛ ملاحظات تغذیه ای:

🔸اگرچه این بیماری نتیجه واکنش غیرطبیعی سیستم ایمنی #روده ای به #پروتئین گلوتن است اما بروز آن به دنبال برهم کنش چهار عامل است:

گلوتن، محرک های استرس زا، زمینه ژنتیکی، پاسخ ایمنی. …

خوردن سویا برای جوان ماندن!

با افزایش سن میزان #پروتئین و فیبرهایی که نقش نگهدارنده پوست را دارند کاهش می‌یابد و #پوست شل، خشک و ضعیف می‌شود. سویا غنی از پروتئین است و به عنوان آنتی اکسیدان قوی می‌تواند باعث تاخیر پیری زودرس شود.

فواید دیگری که #سویا برای بدن دارد: