#سیاست

۴ مطلب

جوزف پریستلی

#جوزف پریستلی #شیمیدان و #فیلسوف، انگلیسی سده هجدهم، و #مخالف کلیسای انگلستان و طرفدار جدایی #دین از #سیاست بود. کشف #اکسیژن به او نسبت داده شده ولی باوجود این، #کارل ویلهلم شیله سوئدی و #آنتوان لاووازیه فرانسوی هم مدعی یافتن اکسیژن هستند. برخی اعتقاد دارند که وی مخترع و سازنده مداد …

دایی: نمی‌توانم پشت میز بنشینم. نمی‌توانم و حالم بهم می‌خورد!

اصلا دنبال این چیزها نیستم. دور قبل پیشنهاد #وزیر #ورزش شدن را رد کردم. دنبال این چیزها نیستم و من اهل #سیاست نیستم.

من اینکاره نیستم و نمی‌توانم پشت #میز بنشینم. نمی‌توانم و حالم بهم می‌خورد. من در شرکتم هم یک بار پشت میز ننشستم. …

پاراگرافی از کتاب فضیلت‌های ناچیز اثر #ناتالیا_گینز_بورگ

تا آنجا که مربوط به تربیت بچه‌ها می‌شود، فکر می‌کنم که به آنها نباید فضیلت‌های ناچیز، بلکه بزرگ را آموخت.

نه صرفه جویی را بلکه #سخاوت را و بی‌تفاوتی نسبت به پول را.

نه احتیاط را، بلکه #شهامت و حقیر شمردن خطر را. …