#شعور

۵ مطلب

نوشته‌ای از #باربارا_دی_آنجلیس

به عنوان یک #زن، هیچ چیز برایم ناراحت‌کننده‌تر از دیدن زنانی نیست که با رفتار احمقانه، خود را خوار می‌کنند، از #بدن خود استفاده می‌کنند تا مردها را اغوا کنند و #شعور خود را نادیده می‌گیرند.

میلیون‌ها زن هنوز بایستی از خواب بیدار شوند و حقیقت را بدانند که زمان …