۱ مطلب

صدور مجوز ساخت برای #بهرام_رادان ، #صادق_رنجکشان و ۶ فیلم دیگر

#سازمان_سینمایی ، برای ۸ فیلمنامه پروانه ساخت صادر کرد، لوچی به تهیه‌کنندگی محمدصادق رنجکشان و علفزار به تهیه‌کنندگی بهرام رادان در این لیست قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری، فیلمنامه‌های زیر موفق به …