۴ مطلب

جرات به خرج دهید؛ لاس نزنید!

#لاس زدن بی‌ادبانه است اما آیا واقعا معنای لاس زدن را می‌دانید؟

در لغت به مادنیه هر حیوان "لاس" گویند و براساس عرف "لاس زن" مردی است که توان و جرأت بدست آوردن جنس مخالف را ندارد و صرفا با آن‌ها #صحبت می‌کند.

اما به‌نظر من مصداق‌های لاس زدن خیلی بیشتر است.

مانند لاس زدن …

اضافه کاری برای ده دقیقه #صحبت با #تلفن و بدست آوردن #حقوق #حلال!

شخصی که سر کار بود حدود ده دقیقه با مادر خود تلفنی صحبت می‌کند، بعد از قطع #تماس مادرش به او پیام می‌دهد: ۹/۵ دقیقه باهات حرف زدم، اضافه‌تر وایسا تا حقوقت حلال باشه.