#صدا

۱۲۱۲ مطلب

باواریا رادیو سمفونی (Bavarian Radio symphony)

این #سمفونی معروف #آلمانی در سال ١٩۴٩ تأسیس شد و رهبران ارکستر «یوگن یوخم» و «رافائل کوبلیک»، «سرکالین دیویس» و «لورین مازل» بودند. کوچکترین #صدا در این سمفونی قابل تشخیص است که نشان‌ می‌دهد #نوازندگان آن بسیار #تکنیکی و #حرفه‌ای هستند.

شنونده هواپيما!

قبل از اختراع #رادار، نيروهای نظامی بايد از ابزارهای ديگری برای شناسايی دشمن استفاده می‌کردند. يکی از اين تکنيک‌ها تعيين موقعيت #آکوستيک بود. گوشی‌های بلند به افراد کمک می‌کرد ارتعاشات را تشخيص دهند و موقعيت #صدا را تعيين کنند. اين تجهيزات از اواسط جنگ جهانی اول تا اوايل جنگ جهانی …