۲۸ مطلب

علیرضا #جهانبخش که به دلیل مصدومیت دو مسابقه اول #ایران را از دست داده بود، از دیدار مقابل #عراق در ترکیب حاضر شد و پس از آنکه نمایش متوسطی داشت جای خود را به مهدی #طارمی داد.

جهانبخش امروز به عنوان گران‌ترین ستاره ایران در یک لیگ خارجی امروز دوباره در ترکیب اصلی حاضر است تا مهدی #ترابی آماده و …