۱ مطلب

پاراگرافی از کتاب طبل حلبی اثر گونتر گراس

رابطه‌ آدم بزرگ‌ها با ساعتشان بسیار عجیب و کودکانه است.

البته من هرگز از این کیفیت سر در نیاورده‌ام چون خودم هیچوقت کودک نبوده‌ام.

با این همه ساعت شاید عالی‌ترین اختراع آدم بزرگ‌ها باشد؛

اما حقیقت این است که همان‌قدر که آدم بزرگ‌ها توانایی نوآوری دارند و …